Aktualności

Asystent Rodziny

INFORMACJA

Nr 04/2023  z dnia 19.01.2023 r.

 

W związku z realizacją projektu partnerskiego pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020,  Oś priorytetowa VIII -  Integracja Społeczna,   współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego,

Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Nysie przy ul K.E.N. 1A  zatrudni pracownika na stanowisku: Asystent Rodziny

 

1.            Liczba etatów:             1

 

Termin składania ofert: 30.01.2023

 

Kwestionariusz osobowy

Ogłoszenie

Wyniki

Szukaj

Najnowsze wpisy - NABÓR

21 marzec 2023
21 marzec 2023

Najnowsze wpisy - zamówienia publiczne

© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie