Aktualności

Artykuły papiernicze

Zapytanie ofertowe na zakup artykułów papierniczych na zajęcia w ramach projektu  „Pedagog ulicy w Centrum Streetworkingu i na PumpTracku w Nysie” finansowany z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nysa na rok 2022.

Termin składania ofert: 28.09.2022 r. 10:00

Ogłoszenie

Protokół

© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie