Aktualności

Remont mieszkania z przeznaczeniem na mieszkanie chronione wspierane przy ul. Słowiańskiej 31/1 w Nysie w ramach Projekt partnerski „Nie - Sami - Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie
podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.)

Termin składania ofert: 15.12.2022 r. 10:00

Ogłoszenie

Ogłoszenie - MODYFIKACJA

Przedmiar

SWZ

SWZ - MODYFIKACJA

Wzór umowy - MODYFIKACJA

Specyfikacja wykonania i odbioru robót

Załączniki

Załączniki edytowalne

Projekt architektoniczno-budowlany

 

Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Pytania i odpowiedzi:

Pytanie 1

Odpowiedź 1

Pytanie 2

Odpowiedź 2

Pytanie 3

Odpowiedź 3

 

Szukaj

Najnowsze wpisy - NABÓR

04 październik 2023
13 wrzesień 2023
29 sierpień 2023

Najnowsze wpisy - zamówienia publiczne

© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie