Aktualności

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

 

Podprogram 2021 Plus

INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie informuje, że będzie kwalifikować beneficjentów do kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w zakresie dystrybucji dodatkowej żywności w ramach Podprogramu 2021 Plus.

Skład paczki żywnościowej dla odbiorców końcowych będzie zawierał (6 artykułów żywnościowych na cały podprogram dla jednej osoby). Zakładany okres dystrybucji żywności w Podprogramie 2021 Plus będzie realizowany od miesiąca lutego 2023 roku do miesiąca sierpnia 2023 roku.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie informuje, że następuje kontynuacja współpracy OPS w Nysie z Chrześcijańską Służbą Charytatywną oddział w Nysie.

Pomocą żywnościową w ramach Programu 2021 Plus mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej:

– 1.707,20 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

– 1.320,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

  • Osoby, które chcą korzystać z żywności w ramach Podprogramu 2021 Plus zapraszamy do zgłaszania się do pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A, 48-303 Nysa od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 10:00 oraz od godz. 14:00 do 15:00.
  • Osoby, które nie korzystają z pomocy społecznej tut. Ośrodka, a które są zainteresowane wsparciem w ramach programu POPŻ, zobowiązane są przedstawić dochody netto za miesiąc poprzedzający zgłoszenie się do tut. Ośrodka, wszystkich członków gospodarstwa domowego.
  • Termin zgłaszania się do tut. Ośrodka od 14 grudnia 2022 roku do 31 stycznia
    2023 roku lub do wyczerpania miejsc.

Wytyczne: https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021-plus

© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie