Aktualności

Wizyta studyjna w Częstochowie

W dniu 27.05.2019r. w ramach projektu „Rodzina razem. Kompleksowe wsparcie na rzecz rodzin Gminy Nysa” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, została zorganizowana wizyta studyjna asystenta rodziny do Częstochowy. Celem wizyty było poszerzenie doświadczenia w zakresie poprawy sytuacji życiowych rodzin objętych wsparciem asystenta.
W czasie wizyty zostały poruszono kwestie dotyczące działań asystenta we wspieraniu rodziny w pokonywaniu trudności i barier, wdrażaniu prawidłowych podstaw życiowych, rodzicielskich. Podjęto rozmowy na temat form oraz metod prowadzenia warsztatów dla rodzin jak również omówiono kwestie związane z organizacją czasu pracy asystenta rodziny. Doświadczenie oraz cenne wskazówki zdobyte przez asystenta rodziny w czasie wizyty studyjnej na pewno zostaną wykorzystane w  codziennej pracy oraz w dużym stopniu wpłyną na efektywność  współpracy z rodzinami objętymi wsparciem. Wizyta przebiegła w miłej atmosferze za co składamy serdeczne podziękowania.

© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie