Aktualności

UWAGA! Zmiana ustawy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

W związku ze zmianą ustawy z dnia  12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r,. poz. 1383), osoby, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL, mogą w ciągu 14 dni od daty wejścia w życie ustawy zmieniającej złożyć wniosek o wypłatę świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskie, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy na druku obowiązującym do dnia 30 kwietnia 2022 r.

Tags:

Szukaj

Najnowsze wpisy - NABÓR

Najnowsze wpisy - zamówienia publiczne

23 wrzesień 2022
23 wrzesień 2022
09 wrzesień 2022
© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie