Aktualności

WYJAZD INTEGRACYJNO-TERAPEUTYCZNY

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie w ramach projektu pt. „Włączenie społeczne w Gminie Nysa. Centrum Streetworkingu i Klub Rodzica – II edycja” zorganizował wyjazd integracyjno-terapeutyczny do Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie. Podczas wyjazdu uczestnicy mieli możliwość skorzystania ze wszystkich atrakcji przygotowanych przez Park Nauki i Rozrywki Krasiejów m.in. kino 5D, tunel czasu, muzeum ewolucji, plac zabaw. Jednym z głównych założeń wyjazdu była integracja grupy jak również zdobycie nowego doświadczenia.

© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie