Aktualności

Świetlicowy zawrót głowy

W naszej świetlicy dużo się dzieje. W każdy wtorek odwiedza nasze dzieci Pani Psycholog, która przeprowadza zajęcia socjoterapeutyczne na różne tematy. Dzieci uczestniczą w zajęciach z Panią logopedą i uczą się prawidłowej artykulacji oraz zapobieganiu ewentualnym zaburzeniom mowy.

W każdy piątek odbywają się zajęcia sportowe –„w zdrowym ciele zdrowy duch.”

Aby nie było nudy wychowawcy świetlicy wymyślają różne kreatywne zadania plastyczne, sensoryczne, dydaktyczne w formie rozmowy, pogadanki, swobodnego czytania, tworzenia regulaminów, zabawa w podchody. Wydawane są posiłki dzieciom, organizowany jest czas wolny – rozwój zainteresowań, kształtowanie właściwych postaw społecznych.

Szukaj

Najnowsze wpisy - NABÓR

07 lipiec 2021
01 lipiec 2021
21 czerwiec 2021

Najnowsze wpisy - zamówienia publiczne

© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie