Aktualności

„Radosna twórczość nyskiego Seniora – edycja III”

projekt flaga

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

NAZWA PROGRAMU

„Program Wieloletni Senior+ na lata 2021 – 2025 edycja 2021 r.”

Nazwa projektu

„Radosna twórczość nyskiego Seniora – edycja III”

DOFINANOWANIE
 42 657,70 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU

95 860,00 zł

Cel projektu: aktywizacja społeczna zapobiegająca izolacji, osamotnieniu  Nyskich seniorów oraz pomoc w nabywaniu umiejętności organizacji czasu wolnego.

W ramach zadania realizowane będą:

  • Prelekcje w obszarze zainteresowań Seniorów
  • Treningi pamięci
  • Gry intelektualno-integracyjne
  • Spotkania integracyjne
  • Spotkania międzypokoleniowe
  • Obchody cyklicznych świąt państwowych i okolicznościowych
  • Aktywności fizyczne – nordic walking.

Grupa docelowa: Wsparciem w programie zostanie objętych 20 osób w wieku 60+ nieaktywnych zawodowo, zamieszkujących teren Gminy Nysa.

Działania realizowane w ramach zadania spowolnią proces starzenia, wpłyną na poprawę koncentracji, wzmocnią pozycję seniorów w  lokalnej społeczności, doprowadzą do integracji, wymiany doświadczeń oraz aktywizacji kulturowo-oświatowej osób starszych.

Szukaj

Najnowsze wpisy - NABÓR

Najnowsze wpisy - zamówienia publiczne

© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie