Aktualności

Otwarcie Klubu ,,SENIOR + II" Basen Frajda

…w życiu nie ma być jakoś, ale ma być jakość..

J.Kaczkowski

 

W dniu 11.10.2019r. nastąpiło uroczyste otwarcie drugiego w Nysie  ,,Klubu Seniora + II’’ przy ul. Ujejskiego 25 , w którym udział wzięły władze naszej gminy ,powiatu jak i województwa. Gospodarzem uroczystości był Burmistrz Miasta Nysa pan Kordian Kolbiarz, prezes ARN pan Bogdan Wyczałkowski oraz Dyrektor OPS Nysa pani Kamila Ferdyn. Zaproszeni goście to m.in. V-ce wojewoda opolski pani Violetta Porowska, Starosta Nyski Andrzej Kruczkiewicz, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Kamil Bortniczuk, Przewodniczący Rady Seniorów gminy Nysa pan Ryszard Rogowski, ponadto Prezesi Stowarzyszeń i Fundacji działającej na rzecz Seniorów, jak i również Seniorzy, którzy zostali uczestnikami w/w klubu.

Projekt został dofinansowany z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020, Edycja 2019 Moduł I – Utworzenie i Wyposażenie klubu „ Senior + ”

„Klub Seniora+ II ” to miejsce spotkań, integracji, aktywizacji, rozwijania zainteresowań i pasji, wspólnie spędzanego czasu – co jest właśnie funkcją nowopowstałego „Klubu Seniora+ II” w Nysie działającego w ramach zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie.

Klub przeznaczony jest dla mieszkańców z terenu gminy Nysa, którzy ukończyli 60 rok życia. Jest to placówka zaadresowana dla ludzi starszych, którzy mają dużo wolnego czasu. To miejsce integracji   i aktywności seniorów w którym rozwijać się będzie życie społeczne i życie kulturalne seniorów.

Zajęcia sportowo-relaksacyjne, warsztaty rękodzielnicze to tylko niektóre zajęcia, jakie czekają na nyskich seniorów w ,,Klubie Senior + II’’.

© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie