Aktualności

„Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior + II – edycja II”

projekt flaga

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

NAZWA PROGRAMU

„Program Wieloletni Senior+ na lata 2021 – 2025 edycja 2021 r.”

Nazwa projektu

„Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior + II – edycja II”

DOFINANOWANIE
39 119,51  zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU
 
86 219,00 zł

Cel projektu: aktywizacja społeczna zapobiegająca izolacji, osamotnieniu Nyskich seniorów oraz pomoc w nabywaniu umiejętności organizacji czasu wolnego.

W ramach zadania realizowane będą:

  • Spacery w plenerze
  • Gry intelektualno-integracyjne
  • Spotkania międzypokoleniowe
  • Spotkania integracyjne
  • Aktywność fizyczna
  • Imprezy historyczno-kulturalne
  • Imprezy okolicznościowe

Grupa docelowa: Wsparciem w programie zostanie objętych 20 osób w wieku 60+ nieaktywnych zawodowo, zamieszkujących teren Gminy Nysa.

 

Wyżej wymienione działania przyczynią się do zwiększenia aktywności, poszerzenia wiedzy, integracji, poprawy kondycji Nyskich Seniorów. Staną się możliwością aktywnego,  interesującego spędzania czasu wolnego. Ponadto wpłyną na rozwój środowiskowych form wsparcia dla ludzi starszych, doprowadzą do minimalizacji wykluczenia społecznego osób
w wieku 60+.

© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie