Aktualności

„Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ II – edycja III”

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

NAZWA PROGRAMU

„Program Wieloletni Senior+ na lata 2021 – 2025, edycja 2022 r.”

flaga

Nazwa projektu

„Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ II – edycja III”

DOFINANOWANIE
38 880.00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU
77 944.40 zł

Cel projektu: aktywizacja społeczna zapobiegająca izolacji, osamotnieniu Nyskich seniorów oraz pomoc w nabywaniu umiejętności organizacji czasu wolnego.

W ramach zadania realizowane będą:

  • Gry intelektualno-integracyjne
  • Aktywność fizyczna
  • Spotkania międzypokoleniowe
  • Spotkania integracyjne
  • Imprezy okolicznościowe
  • Spacery w plenerze
  • Imprezy historyczno-kulturalne
  • Zajęcia z psychologiem

Grupa docelowa: Wsparciem w programie zostanie objętych 20 osób w wieku 60+ nieaktywnych zawodowo, zamieszkujących teren Gminy Nysa.

Działania oferowane prze Klub Senior+ II odegrają znaczącą rolę w procesie aktywizacji społecznej seniorów. Osoby korzystające ze wsparcia Klubu Senior+ II będą mogły rozwijać swoje zainteresowania, nabywać nowe doświadczenia, pogłębiać wiedzę, czy poprawić kondycję psychiczną. Działania realizowane w Klubie Seniora stanowić będą dodatkowe wsparcie dla usług opiekuńczych świadczonych na terenie Gminy Nysa, poszerzą  zakres usług świadczonych na rzecz osób starszych.

© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie