Aktualności

W dniach 25.06.2018 – 26.06.2018  w ramach projektu „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie poprzez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta.” , który jest realizowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej. II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,   Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, została zorganizowana wizyta studyjna w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie  w Gdańsku.

 Celem wizyty było zdobycie doświadczeń w zakresie rozdzielania pracy socjalnej od świadczeń finansowych.

Ponadto Nasza wizyta  miała na celu pozyskanie dobrych praktyk  w zakresie planowanych zmian w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie.  Dzięki uprzejmości pracownicy socjalni mieli okazję  dowiedzieć się, jaka jest geneza  pomysłu na pracę socjalną, jak ten pomysł został wprowadzony w życie oraz jakie są jego efekty. Sporo miejsca w dyskusji zajęło omówienie poszczególnych kroków podejmowanych przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku w procesie wdrażania procedury rozdzielnie pracy socjalnej od pracy administracyjnej. Korzystając z  doświadczenia i zdobytych wskazówek będziemy mogli  w sposób profesjonalny wdrożyć zmiany w Naszym Ośrodku.

Wizyta przebiegała w miłej, serdecznej atmosferze za co składamy serdeczne podziękowania pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  w Gdańsku.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie w ramach wdrożenia usprawnień organizacyjnych  nakierowanych na poprawę obsługi klienta, oferuje Państwu bezpłatną pomoc w zakresie:

 • Doradztwa zawodowego Terapii uzależnień oraz Mediacji.

Doradca zawodowy specjalista ds. reintegracji społecznej

 • Badanie predyspozycji zawodowych
 • Odkrywanie celu zawodowego
 • Stworzenie Indywidualnego Planu Działania
 • Pomoc w znalezieniu pracy
 • Godzenie życia rodzinnego z pracą
 • Warsztaty motywacyjne
 • Warsztaty ta temat rynku pracy

Terapeuta  ds. uzależnień:

 • Indywidualna praca z osobami uzależnionymi od alkoholu, narkotyków, papierosów oraz z osobami z uzależnieniami behawioralnymi (komputer, telefon, Internetu, hazard)
 • Praca z osobami współuzależnionymi oraz wychowującymi się w rodzinie dysfunkcyjnej
 • Zajęcia profilaktyczne i edukacyjne
 • Wsparcie psychologiczne

Mediator:

 • Pomoc w poszukiwaniu rozwiązań konfliktów
 • Unormowanie stosunków w rodzinach
 • Ratowanie małżeństw lub pomoc w ich polubownym rozwiązaniu
 • Dbanie o dobro małoletnich dzieci poprzez rozwiązywanie sporów małżeńskich  i rodzinnych

Zapraszamy osoby zainteresowane  do skorzystania z usług powyższych specjalistów. Szczegółowe informacje można uzyskać od  pracowników socjalnych, asystentów rodziny   jak również w Sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie przy ul.  ul. K.E.N  1A  48 – 303 Nysa

 Dane teleadresowe:
www.ops-nysa.pl
77 4472370, 77 4333556
77 4336746

adres email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zatrudnienie ww. specjalistów finansowane jest w ramach realizowanego projektu pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie poprzez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta.”  Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne  dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Całkowita wartość projektu wynosi 740 716, 25 zł. Projekt jest w 100% finansowany ze środków zewnętrznych.

Zatrudnienie ww. specjalisty finansowane jest w ramach  projektu pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie poprzez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta.”  Projekt jest realizowany     ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Całkowita wartość projektu wynosi 740 716, 25 zł. Projekt jest w 100% finansowany ze środków zewnętrznych.

                                 

 Miesiąc Terminy
Marzec 22.03.2018 (7.00-13.00)- 6 godz.

 

26.03.2018(7.00-13.00)- 6 godz.

27.03.2018(17.00-19.00)-2 godz.

29.03.2018(7.00-13.00)-6 godz.

 

 

 Kwiecień

4.04.2018(7.00-13.00)-6 godz.

 

5.04.2018(15.00-18.00)-3 godz.

13.04.2018(7.00-13.00)-6 godz.

18.04.2018(7.00-12.00)-5 godz.

 Maj 17.05.2018(7.00-14.00)- 7 godz.

 

22.05.2018(7.00-13.00)-6 godz.

24.05.2018(7.00-14.00)-7 godz.

 

 

Czerwiec

1.06.2018(13.00-18.00)- 5 godz.

 

4.06.2018(16.00-18.00)- 2 godz.

6.06.2018(7.00-12.00)-5 godz.

8.06.2018(14.00-18.00)-4 godz.

15.06.2018(14.00-18.00)-4 godz.

Lipiec 2.07.2018(16.00-18.00) – 2 godz.

 

3.07.2018(15.00-18.00)- 3godz.

5.07.2018(14.00-18.00) -4 godz.

9.07.2018(7.00-13.00) – 6 godz.

11.07.2018(13.00-18.00) – 5 godz.

Sierpień 14.08.2018( 15.00-18.00) – 3 godz.

 

16.08.2018(14.00-18.00)-4 godz.

17.08.2018(14..00-18.00)-4 godz.

30.08.2018(14.00-18.00) – 4godz.

31.08.2018(13.00-18.00) – 5 godz.

Wrzesień  3.09.2018(15.00-18.00)-3 godz.

 

7.09.2018(14.00-18.00)-4 godz.

14.09.2018(14.00-18.00)-4godz.

19.09.2018(7.00-13.00)- 6 godz.

27.092018(15.00-18.00) – 3 godz.

Październik 11.10.2018(7.00.00-13.00)- 6 godz.

 

18.10.2018(7.00.00-13.00)-6 godz.

19.10.2018(14.00-18.00)-4 godz.

23.10.2018(14.00-18.00)- 4 godz. 

Listopad 7.11.2018(7.00-13.00)-6 godz.

 

13.11.2018(7.00-13.00)-6 godz.

15.11.2018(14.00-18.00)-4 godz.

20.11.2018r.(7.00-11.00)-4 godz.

Grudzień 4.12.2018(7.00-13.00)-6 godz.

 

7.12.2018(14.00-18.00)-4 godz.

11.12.2018(7.00-13.00)-6 godz.

13.12.2018(7.00-11.00)-4 godz.

Szukaj

Najnowsze wpisy - NABÓR

17 wrzesień 2020
01 wrzesień 2020

Najnowsze wpisy - zamówienia publiczne

25 wrzesień 2020
11 sierpień 2020
28 lipiec 2020
© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie