Aktualności

 

W ramach projektu „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie poprzez nakierowanie działań  na poprawę obsługi klienta.” pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej  zostali objęci działaniami poprawiającymi bezpieczeństwo w trakcie wykonywania obowiązków służbowych.

Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej
II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania
2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Całkowita wartość projektu wynosi 740 716, 25 zł.
Projekt jest w 100% finansowany ze środków zewnętrznych.

Od miesiąca czerwca 2018 roku pracownicy zostaną wyposażeni w przyciski bezpieczeństwa, które będą wykorzystywane budynku OPS jak również przy wykonywaniu obowiązków służbowych w środowisku.

Z obserwacji wynika, że coraz częściej mają miejsce czyny polegające na pomawianiu, znieważaniu lub naruszaniu nietykalności fizycznej pracowników jednostek pomocy społecznej podczas lub w związku z wypełnianiem przez nich obowiązków służbowych. Pracownicy socjalni, wypełniając swoją misję, powinni mieć zapewnione poczucie bezpieczeństwa.

Pracownicy zostali zapoznani z zasadami użytkowania przycisków bezpieczeństwa. Mamy nadzieję,   że dzięki takim działaniom pracownicy będą czuli się pewniej, bezpieczniej oraz będą wykonywali obowiązki służbowe z poczuciem pewności, że w sytuacjach niebezpiecznych mogą liczyć na wsparcie.

Dnia 22.05.2018 roku w ramach projektu „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie poprzez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta.”, który jest realizowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej. II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,   Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, została zorganizowana wizyta studyjna w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Krakowie.

Celem wizyty było zdobycie doświadczeń w zakresie rozdzielania pracy socjalnej od świadczeń finansowych.

Ponadto Nasza wizyta  miała na celu pozyskanie dobrych praktyk  w zakresie planowanych zmian w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie.  Dzięki uprzejmości pracownicy socjalni mieli okazję  dowiedzieć się, jaka jest geneza  pomysłu na pracę socjalną, jak ten pomysł został wprowadzony w życie oraz jakie są jego efekty. Sporo miejsca w dyskusji zajęło omówienie poszczególnych kroków podejmowanych przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w procesie wdrażania procedury rozdzielnie pracy socjalnej  od pracy administracyjnej. Korzystając z  doświadczenia i zdobytych wskazówek będziemy mogli  w sposób profesjonalny wdrożyć zmiany w Naszym Ośrodku.

Wizyta przebiegała w miłej, serdecznej atmosferze za co składamy serdeczne podziękowania pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Krakowie.

Szukaj

Najnowsze wpisy - NABÓR

17 wrzesień 2020
01 wrzesień 2020

Najnowsze wpisy - zamówienia publiczne

25 wrzesień 2020
11 sierpień 2020
28 lipiec 2020
© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie